БНЕБ (Ден напред): Некоректно публикувани цени пазарното обединение Ден напред

Публикуваната информация относно цени за ден на доставка 31.03.2022 на уеб страницата на БНЕБ за пазарно обединение Ден напред е некоректна.