Предстоящи Великденски празници – фактуриране и разплащане

Уважаеми търговски участници,

Във връзка с по-големия брой почивни дни по време на предстоящите Великденските празници по православния календар (22-ри – 25-ти Април), бихме желали да ви напомним, че съгласно чл. 231 от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия наличното обезпечение на търговските участници, възнамеряващи да реализират покупки на положителни цени и/или продажби на отрицателни цени, трябва да е по-голямо от общото задължение към оператора, както и че наличното обезпечение трябва да е равно или по-голямо от нетното генерирано задължение към оператора във всеки момент.

В тази връзка апелираме за своевременни действия от ваша страна, в случай на необходимост от актуализация на размера на наличното обезпечение и/или аванс.

Относно графика на фактуриране и разплащане по време на предстоящите празници, можете да се информирате от приложената по-долу таблица.