БНЕБ (Ден напред): Резултати от пазарното обединение Ден напред

Информация относно търгуваните обеми за ден на доставка 02.04.2022 е налична в търговската система и на уеб страницата на БНЕБ за пазарно обединение Ден напред.

БНЕБ (Ден напред): Резултати от пазарното обединение Ден напред

Информация относно търгуваните обеми за ден на доставка 02.04.2022 е налична в търговската система и на уеб страницата на БНЕБ за пазарно обединение Ден напред.