БНЕБ (Ден напред): Закъснение в публикуването на резултатите за пазарен сегмент Ден напред за ден на доставка 04.04.2022 г.

Допълнително закъснение в публикуването на резултатите от пазарното обединение. Ако резултатите не бъдат публикувани до 14:00 CET/CEST ще бъде обявено Пълно разделяне на пазарите (Full decoupling).