Нов брой на информационния бюлетин на Комитета на номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ)

Комитетът на НОПЕ публикува втория брой на информационния си бюлетин за 2022 г. Спазвайки традицията, броят включва приветствие от председателя на Комитета на НОПЕ, г-н Рафаел Гонзалез, както и информация за дейностите с участие на Комитета на НОПЕ през последното тримесечие, сред които са създаването на Управляващ комитет на пазарните обединения (MCSC), продължаващата работа по проекта Core и проектът за договорености между повече от един НОПЕ на границите на Италия (IBWT MNA).

Информационният бюлетин е достъпен на интернет страницата на Комитета на НОПЕ.