Стартът на проекта Core се отлага

Планираният старт на проекта Core (Core FB MC, при който преносната способност се изчислява въз основа на потоците) се отлага поради невъзможност на част от участващите страни да потвърдят първоначално определената дата 20-ти април 2022 г. Опасения са изразени както от страна на номинирани оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ), оператори на преносни системи (ОПС), така и от асоциации на пазарни участници.

Нова дата за стартиране ще бъде съобщена след оценка на изразените опасения и координация на ниво единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC).

Целият текст на прессъобщението е достъпен тук.