БНЕБ (Ден напред): Риск от пълно разделяне на пазарните зони на сегмент Ден напред

Информираме ви за наличието на технически проблем, свързан с пазарното обединение Ден напред. В случай на разделение на пазарите Ден напред, ще бъде изпратено ново съобщение след 14:00 ЦЕВ.