Нова дата за старт на проекта Core

След обявеното отлагане на проекта Core (Core FB MC, при който преносната способност се изчислява въз основа на потоците) поради невъзможност на някои оператори на преносни системи (ОПС) и номинирани оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ), участващи в проекта, да потвърдят първоначално определената дата 20-ти април 2022 г. участващите в проекта страни обявяват 8 юни 2022 г. като нова дата за стартиране (с ден на доставка 9 юни 2022 г.).

За отстраняване на изразените по-рано опасения, свързани със старта на проекта, са набелязани редица стъпки по отношение на процеса по изчисляване на преносната способност.

Повече подробности можете да прочетете  тук.