Предстояща поредица от неработни дни – фактуриране и разплащане

Уважаеми търговски участници,

Във връзка с по-големия брой почивни дни около 1-ви и 6-ти май, бихме желали да ви напомним, че съгласно чл. 231 от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, наличното обезпечение на търговските участници, възнамеряващи да реализират покупки на положителни цени и/или продажби на отрицателни цени, трябва да е по-голямо от общото задължение към оператора, както и че наличното обезпечение на търговския участник трябва да е равно или по-голямо от нетното генерирано задължение към оператора във всеки момент.

В тази връзка апелираме за своевременни действия от ваша страна, в случай на необходимост от актуализация на размера на наличното обезпечение и/или аванс преди предстоящите почивни дни.

Повече информация относно графика на фактуриране и разплащане можете да намерите в приложената по-долу таблица.