Управляващият комитет на пазарните обединения (MCSC) инициира задълбочено разследване на инцидента с частично разделяне от 10 май

По време на сесията по свързване на пазарите на 10 май технически проблем е довел до частично разделяне на пазарите.

  • Държава/Тръжна зона, отделена от пазарното обединение „Ден напред“ (SDAC) от гледна точка на пазара: Словакия
  • Регистър със заявки, изключен от сесията по свързване на пазарите: OKTE (словашката енергийна борса)

При инцидента следните интерконектори са отделени от SDAC:  CZ-SK, SK-HU, DE_50Hz-PL/CZ, PL-DE_50Hz/CZ/SK, CZ-DE_50Hz, CZ-PL, SK-PL, DE_50Hz-PL

Причината за инцидента е технически проблем при OKTE, които информират, че проблемът е възникнал в търговската им система. Проблемът не е отстранен в рамките на срока, предвиден в процедурите на SDAC, и е обявено частично разделяне. Окончателните резултати от тръжната сесия за страните, останали в режим на обединение на пазарите, са публикувани в 13:41 ЦЕВ и потвърдени в 13:52 ЦЕВ. Общата система за свързване на пазарите е функционирала съгласно очакваното и е осигурила свързването на останалата част от SDAC.

Управляващият комитет на пазарните обединения инициира задълбочено разследване на инцидента. Доклад за частичното разделяне, обобщаващ резултата от разследването и потенциалните извлечени поуки, се очаква да бъде публикуван скоро.