Обществено обсъждане относно Хармонизираните максимални и минимални клирингови цени за пазарните обединения „Ден напред“ и „В рамките на деня“

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) публикуваха Обществено обсъждане относно Хармонизираните максимални и минимални клирингови цени за пазарните обединения „Ден напред“ и „В рамките на деня“ съгласно чл. 12 от Регламент на Комисията (ЕС) 1222/2015 (Регламент CACM). Последната одобрена от ACER промяна на Методиките, определящи хармонизираните максимални и минимални клирингови цени, е от 14 ноември 2017 г.

Обсъждането ще продължи до 15 юли 2022 г. По-подробна информация е достъпна тук.