IBWT обявява старта на MNA проекта за северните граници на Италия

НОПЕ (Номинираните оператори на пазара на електроенергия) и ОПС (Операторите на преносни системи), участващи в проекта за обединение на пазарите през границите на Италия Italian Borders Working Table (IBWT), информират, че MNA проектът в рамките на  IBWT (при който повече от един НОПЕ оперира в една тръжна зона), стартира на 8-ми юни 2022 г. (с доставка на 9 юни).

Проектът ще стартира след успешно приключване на техническата подготовка и е поредна стъпка към завършване на обединението на пазарите в ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2015/1222 от 24 юли 2015 г. за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (Регламента CACM). MNA проектът в рамките на IBWT ще стартира едновременно с проекта Core (Core Flow-based Day-ahead Market Coupling), при който преносната способност се изчислява въз основа на потоците).

Изпълнението на този проект ще позволи достъп в рамките на пазарното обединение „Ден напред” на повече от един НОПЕ в една тръжна зона до потоците електроенергия по северните граници на Италия- по-конкретно между Италия и Австрия и Италия и Франция.

След старта на този проект операциите в пазарното обединение „Ден напред“ на австрийско- италианската  и френско-италианската граница ще се извършват съвместно от всички НОПЕ, назначени в съседните тръжни зони на Австрия и Франция, съгласно чл. 45 от Регламента CACM.