Предстояща първа среща на Консултативната група на пазарните обединения

Новосъздадената Консултативна група на пазарните обединения (Market Coupling Consultative Group (MCCG)), в която участват експерти от НОПЕ и ОПС, както и други заинтересовани страни, ще проведе своята първа среща онлайн на 7 юни 2022 г. На срещата пазарното обединение „Ден напред“ (SDAC) и пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC) ще обсъдят дейностите, свързани със структурата, развитието, нововъведенията и работата на двете пазарни платформи. При интерес, представители на пазарните участници могат да се запознаят с програмата и да се регистрират за участие тук.