БНЕБ (В рамките на деня): Прекъсване на интерконектори MAVIR-TEL и ESO-TEL


Поради технически причини капацитети през интерконекторите между Унгарският преносен оператор MAVIR и Румънският преносен оператор TRANSELECTRICA, Българският преносен оператор ESO и Румънският преносен оператор TRANSELECTRICA, които са част от SIDC/XBID обединението, няма да бъдат предоставяни.