Промяна в процедурите на единното обединение на пазарите “Ден напред”(SDAC)

БНЕБ уведомява търговските участници на пазар “Ден напред” за няколко малки, но съществени промени в сроковете по процедурите за провеждане на търговски сесии, които влизат в сила от 8 юни 2022 г..

Променя се крайният срок за частично разделение на пазарите (Partial decoupling) от 12:45 на 13:05 ЦЕВ и за пълно разделение на пазарите (Full decoupling) от 14:00 на 14:20 ЦЕВ.

Промените вече са заложени в регионалните процедури на границите BG-GR и BG-RO, както и процедурите между БНЕБ и Нордпул.