Успешен старт на проекта Core и обединението на пазар „Ден напред“ на хърватско-унгарска граница  

Управляващият комитет на пазарните обединения (MCSC) приветства успешния старт на проекта Core (Core FB MC) на 8 юни 2022 г. Успешният старт на проекта е резултат на тясното сътрудничество между всички участващи номинирани оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ), оператори на преносни системи (ОПС) и регулаторни органи.

Същевременно за първи път и като част от проекта Core се разпределя трансгранична преносна способност на пазар „Ден напред“ между Хърватия и Унгария посредством алгоритъма Euphemia. Интегрирането на хърватско-унгарската граница в единното обединение на пазарите „Ден напред“ е поредна съществена стъпка към постигане на европейския целеви модел.

Проектът Core насърчава развитието и изпълнението на обединение на пазарите, при което преносната способност се изчислява въз основа на потоците в целия регион за изчисление на преносна способност Core (Core CCR) като част от единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC). Регионът за изчисление на преносната способност Core включва границите между тръжните зони на следните тръжни зони на държави членки на ЕС: Австрия, Белгия, Хърватия, Чехия, Франция, Унгария, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

Прессъобщението, публикувано от проекта CORE, е достъпно тук.