Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ за ден на доставка 15.06.2022 г. Изтъргуваното количество е 96 976,1 MWh, със средна мощност 4 040,67 MW.