Нов товаров профил на екран „Търгове“, част от пазарен сегмент „Двустранни договори“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД) съобщава на всички търговски участници и заинтересовани страни, че считано от 28.06.2022 г. въвежда нов вид товаров профил, за който могат да се сключват сделки на екран „Търгове“, част от пазарен сегмент „Двустранни договори“.

Новият товаров профил обхваща осем последователни интервала/часа на доставка във времевия диапазон от 08:00 до 16:00 часа (Централноевропейско време) и ще се търгува в одобрените стандартизирани срокове на доставка за  екран „Търгове“, част от пазарен сегмент „Двустранни договори“ (седмица, месец, тримесечие, полугодие и година). С въвеждането на новия профил борсовият оператор се стреми да отговори в по-пълна степен на нуждите на производителите и консуматорите на електрическа енергия.