Информационен бюлетин на Комитета на номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) за второто тримесечие на 2022 г.

Новият брой на информационния бюлетин обобщава основните развития за второто тримесечие на 2022 г. относими към работата на НОПЕ. Част от акцентите са стартирането на два проекта- Core FB и IBWT MNA, както и участието на представители на НОПЕ в редица събития, сред които първата среща на новоустановената Консултативна група към Управляващия комитет на пазарните обединения (MCCG). Представени са също така и публикуваните на сайта на Комитета документи, свързани с обществени обсъждания, решения на Комитета на НОПЕ и не на последно място Годишния доклад за 2021 г. съгласно Регламента CACM.

Информационният бюлетин е достъпен на интернет страницата на Комитета на НОПЕ.