Покана за информационно събитие във връзка с четвъртата вълна на присъединяване към SIDC преди официалния старт на проекта

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и Операторите на преносни системи (ОПС) на страните, участващи в четвъртата вълна на присъединяване към пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC), организират на 29.9.2022 г. онлайн събитие, на което ще бъде представена информация относно техническото решение SIDC и организацията на работа, свързана с 4-тата вълна на присъединяване, преди официалния старт на проекта.

Стартът на четвъртата вълна, планиран за края на ноември 2022 г., включва границите Гърция–България, Гърция–Италия, Словакия- Унгария, Словакия-Чехия и Словакия-Полша. Повече информация е достъпна в приложената покана.