На 28 септември ще бъде представен Годишният доклад съгласно Регламента CACM за 2021 г.

Комитетът на Номинираните оператори на пазарите на електроенергия (НОПЕ) в сътрудничество с организацията на преносните оператори ENTSO-E организира семинар в Брюксел, на който пред пазарни участници и заинтересовани страни ще бъде представена информация относно Годишния доклад съгласно Регламента CACM за 2021 г., подробности за обединенията на пазарите „Ден напред“ и „В рамките на деня“ и първите дни от работата на обединението Core. Семинарът ще се проведе на 28 септември 2022 г.

В допълнение, ще бъде проведена институционална сесия с гост-лектори, чийто фокус ще бъдат предстоящите промени и предизвикателства за пазара през 2023 г.

Програма на семинара и линк за регистрация са налични тук.