БНЕБ (В рамките на деня): Техническият проблем с известяването на графици на пазарен сегмент В рамките на деня e разрешен

Tехническия проблем, свързан с известяването на графици за обмен на електрическа енергия на пазарен сегмент В рамките на деня към MMS системата на преносния оператор е разрешен и към момента са подадени коректни стойности в номинационните файлове с дни на доставка 13.09.2022-14.09.2022 г.