Информационно събитие на 29 септември 2022 г. във връзка с четвъртата вълна за присъединяване към SIDC преди официалния старт на проекта – програма и регистрация

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и Операторите на преносни системи (ОПС) на страните, участващи в четвъртата вълна на присъединяване към пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC), организират на 29.9.2022 г. информационно онлайн събитие преди официалния старт на проекта. В рамките на уеб конференцията ще бъде представена информация относно SIDC и организацията на работа на 4-тата вълна на присъединяване, включваща презентации относно участващите граници, пазарни зони, продукти, проектите за местно изпълнение (LIP- local implementation projects), тестовите и подготвителни дейности.

Стартът на четвъртата вълна за интеграцията на Словакия и Гърция в SIDC е планиран за края на ноември 2022 г., и  включва границите Гърция–България, Гърция–Италия, Словакия- Унгария, Словакия-Чехия и Словакия-Полша.

Подробна програма на събитието и линк за регистрация са налични тук.