Информация от Комитета на НОПЕ относно общественото обсъждане на предложенията за изменение на Методиките за максимални и минимални клирингови цени

Комитетът на номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) информира пазарните участници за общественото обсъждане, обявено от Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER), във връзка с предложенията на НОПЕ за изменение на Методиките за хармонизирани максимални и минимални клирингови цени.

За подробности относно общественото обсъждане: https://www.acer.europa.eu/documents/public-consultations/pc2022e07-public-consultation-revision-maximum-and-minimum

В допълнение, на 3 октомври 2022 г. в 14:00 (ЦЕВ) ACER организира онлайн събитие, посветено на преразглеждането на методиките.  

Подробности за събитието: https://www.acer.europa.eu/public-events/acer-public-workshop-revision-maximum-and-minimum-electricity-price-methodologies

За Комитета на НОПЕ:

Комитетът на номинираните оператори на пазарите на електроенергия подпомага сътрудничеството между НОПЕ по отношение на всички общоевропейски дейности необходими за ефективно и стабилно структуриране, внедряване и изпълнение на процесите, свързани с обединенията на пазарите „Ден напред“ и тези „В рамките на деня“. Представители на всички НОПЕ участват в Комитета на номинираните оператори на пазарите на електроенергия.

За допълнителна информация:

http://www.nemo-committee.eu/index