БНЕБ (В рамките на деня): Техническият проблем с известяването на графици на пазарен сегмент В рамките на деня e разрешен за дати 03-04.10.2022


Tехническия проблем, свързан с известяването на графици за обмен на електрическа енергия на пазарен сегмент В рамките на деня към MMS системата на преносния оператор за дни на доставка 03-04.10.2022 г. е разрешен и към момента са подадени коректни стойности в номинационните файлове.