Успех на уебинара по Годишния доклад съгласно Регламента CACM за 2021 г.

На 28 септември 2022 г. Комитетът на номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) в сътрудничество с ENTSO-E проведе в Брюксел уебинар по Годишния доклад съгласно Регламента CACM за 2021 г. В събитието се включиха около 200 участника (онлайн и на място).

В своето ключово изказване Катарина Сиков-Магни от Европейската комисия, директор Енергиен преход и интеграция на енергийните системи, приветства НОПЕ и ОПС с последните постижения на пазарните обединения „Ден напред“ (SDAC) и „В рамките на деня“ (SIDC) и апелира НОПЕ да се включат в реформата на електроенергийния пазар на ЕС.

Относно обявената на 14 септември от Европейската комисия предстояща реформа на електроенергийния пазар Председателят на Комитета на НОПЕ, Рафаел Гомез- Елвира Гонзалез, потвърди ангажимента на НОПЕ да допринесат за този процес на “преструктуриране” със своите познания и опит, трупани в продължение на повече от 20 години в процесите на пазарна интеграция. Той изтъкна, че “това предизвикателство повече от всякога изисква сериозно да си зададем въпроса дали всички ние се стремим към наистина европейски вътрешен електроенергиен пазар с ефективно разпределение на трансграничните потоци и надеждни ценови сигнали за всички европейци или предпочитаме да си затворим очите за истината просто защото не ни харесва реалността, за която пазарите ни дават сигнали.”

Представителите на НОПЕ отбелязаха основните акценти от главите от годишния доклад, посветени на SDAC и SIDC, съдържащи общи данни за пазара, както и Доклада относно работата и наблюдението на пазара (Operation and the Monitoring Report) заедно с Доклада за надграждане функционалностите на системите (Scalability Report) и Доклада за научно-развойната дейност (R&D Report).

Тази година, освен представяне на Годишния доклад за 2021, се проведе и институционален панел, чиято цел бе да се насърчи отворена дискусия между експертите-панелисти и гост-лекторите относно бъдещите промени и предизвикателства в енергийния пазар през 2023 г.  Сред участниците бяха Леонардо Меус, директор на Florence School of Regulation; Рафал Гауин, вице- председател на Съвета на регулаторите към Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER), Жером льо Паж, председател на Комисията по електроенергия към EFET и Матию Франзен, ръководител екип Пазарни кодекси, ACER.

Годишният доклад съгласно Регламента CACM за 2021 г. е достъпен на сайта на Комитета на номинираните оператори на пазара на електроенергия тук.

За Комитета на номинираните оператори на пазарите на електроенергия:

Комитетът на номинираните оператори на пазарите на електроенергия подпомага сътрудничеството между НОПЕ по отношение на всички общоевропейски дейности необходими за ефективно и стабилно структуриране, внедряване и изпълнение на процесите, свързани с обединенията на пазарите „Ден напред“ и тези „В рамките на деня“. Представители на всички НОПЕ участват в Комитета на номинираните оператори на пазарите на електроенергия.

За допълнителна информация:

http://www.nemo-committee.eu/index