Информационен бюлетин на Комитета на номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) за третото тримесечие на 2022 г.

В третото си издание за 2022 г. информационният бюлетин представя основните събития и публикации, свързани с работата на НОПЕ през изминалите три месеца. Сред акцентите са представянето на Годишния доклад за 2021 г. съгласно Регламента CACM на 28 септември 2022 г. и информационното събитие на 29 септември 2022 г. във връзка с четвъртата вълна за присъединяване към SIDC преди официалния старт на проекта, както и предложенията на НОПЕ за изменение на Методиките за хармонизирани максимални и минимални клирингови цени (HMMCP).

Информационният бюлетин е достъпен на интернет страницата на Комитета на НОПЕ.