Предстояща втора среща на Консултативната група на пазарните обединения

Втората среща на Консултативната група на пазарните обединения (Market Coupling Consultative Group (MCCG)), в която участват експерти от НОПЕ и ОПС, както и други заинтересовани страни, ще се проведе онлайн на 1 декември 2022 г. Темите, които ще се обсъждат, са свързани с работата и развитието на пазарното обединение „Ден напред“ (SDAC) и пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC). Подробна програма и линк за регистрация са достъпни тук.