БНЕБ (Ден напред): Резултати от пазарното обединение Ден напред

Информация относно търгуваните обеми и цени за ден на доставка 27.11.2022 е налична в търговската система и на уеб страницата на БНЕБ за пазарно обединение Ден напред.