НОПЕ увеличават на 2400 евро/мВтч максималния праг, позволяващ обявяването на 2-ри търг

Промяната влиза в сила, считано от 7-ми декември

Във връзка със зимния сезон и продължилия период с високи цени на електроенергията, Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) в най-засегнатите държави, прилагащи процедурата за обявяване на втори търг, взеха решение да увеличат прага, при който се активира процедурата, от 1 500 евро/мВтч на 2 400 евро/мВтч. Промяната влиза в сила, считано от 7 декември (първи ден на търговия) и има за цел запазване сигурността на работата като се избягва честото обявяване на втори търг в съответните държави, което спестява оперативни ресурси и би могло да застраши сесията по свързване на пазарите, увеличавайки риска от обявяване на пълно разделяне на пазарите.

Обявяването на 2-ри търг при достигане на максималния праг бе обявено като нова процедура неотдавна в тръжните зони на Прибалтика и Хърватия. Този праг вече се заменя с обявяването от НОПЕ на новия по-висок праг.

Процедурата за обявяване на втори търг се задейства при достигане на определени ценови нива по време на търга на пазар “Ден напред” , за да даде възможност на пазарните участници да променят офертите си, когато ценовите нива са по-високи от обичайното.

Увеличаването на прага на 2 400 евро/мВтч засяга следните държави:

 • Австрия
 • Белгия
 • Хърватия
 • Естония
 • Франция
 • Германия
 • Унгария
 • Ирландия
 • Латвия
 • Литва
 • Нидерландия
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Испания

Следните три държави все още обмислят въвеждането на тази промяна:

 • Чехия
 • Гърция
 • Словакия

Тези държави, както и останалите, които не са изрично упоменати в настоящото съобщение, запазват настоящия праг.