Operational message from Ibex

9 December 2022 09:13

Актуализиране на стойността на дневния фактор / Adjustment to the day factor

Уважаеми търговски участници,

С настоящото бихме желали да ви уведомим, че във връзка с предстоящите поредици от неработни дни по време на Коледните и Новогодишните празници, „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД) актуализира стойността на дневния фактор, прилаган при изчисление на изискуемото обезпечение за пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ в следния ред:
1. Стойността на дневния фактор, считано от 21.12.2022 г. ще бъде 3.
2. Стойността на дневния фактор, считано от 03.01.2023 г., се намалява на 2
Стойността на другия рисков показател – риск параметъра (риск цена) остава непроменена.
На уебсайта на БНЕБ ЕАД можете да намерите актуализираните версии на Инструкция №4 „Метод на изчисление на изискуемо обезпечение“ и на калкулатора за изчисление на изискуемо обезпечение (ibex.bg/downloads-bg/).
Актуализацията се извършва в съответствие с чл. 229 от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ). ///

Dear IBEX members,

Hereby, we would like to inform you that due to the upcoming series of non-working days during Christmas and New Year holidays, IBEX EAD has updated the day factor used in our margin model for the calculation of collateral calls on the day ahead and intraday market segments as follows:
1. The value of the day factor shall be 3, as of 21/12/2022.
2. The value of the day factor shall be reduced to 2, as of 03/01/2023.
The value of the other risk parameter – risk price, remains unchanged.
You could find the updated versions of Instruction No 4 “Method for calculation of required collateral” and collateral call calculator on the IBEX website (ibex.bg/downloads/).
The adjustment implemented is in line with Art. 229 of the Power exchange operational rules.

Independent Bulgarian Energy Exchange EAD

T: + 359 2 90 20 140

F: + 359 2 95 06 141

E:  operations@ibex.bg

W: http://www.ibex.bg

A: Bulgaria; 1527 Sofia; 138 Vasil Levski Blvd.