БНЕБ пуска роботизирана търговия с електрическа енергия и на пазар “Ден напред“

Българска независима енергийна борса стартира роботизирана търговия и на пазар „Ден напред“. Това е възможно благодарение на технологичното приложение за свързаност API на водещия европейския оператор на платформи за търговия с електроенергия Nord Pool, което БНЕБ вече предлага в страната ни за сегмент „В рамките на деня“. Така, регистрирани на борсовия пазар на електрическа енергия търговски участници, придобили статус „активен“ на пазарен сегмент „Ден напред“,  вече ще имат право да използват API за роботизирана търговия. Досега възможност да търгуват по този начин имаха само търговските участници на пазарен сегмент „В рамките на деня“.

„Интересът към автоматизираната търговия и положителният ефект от нея, както и натрупаният опит от изминалата година на пазар „В рамките на деня“, ни убеди да предоставим тази възможност и на пазарните участници на сегмент „Ден напред“. Тези участници, които се възползват от новостите – ще имат конкурентно предимство пред останалите като най-важното е, че това ще бъде от най-голяма полза за техните клиенти и потребители.“, каза Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ.

Технологичното приложение API дава възможност за свързаност, така че регистрираните търговски участници да могат да интегрират ефективно своите платформи със съществуващите електронни системи за търговия, като целта е по-голямо удобство, по-кратко време за реакция, точни отчети и сигурност. Предимствата от внедряването на API са: ефективна и безпроблемна интеграция с вътрешните системи за търговия, „back office“ системи и операционни инструменти; роботизирана търговия за максимизиране на пазарните възможности; персонализирани и автоматизирани отчети, и консолидирани уеб базирани ИТ решения.

ЕVN Трейдинг (част от групата на EVN в България) е първият търговец на електроенергия в България, стартирал роботизирана търговия на БНЕБ през 2021 г. Към момента 10 пазарни участници търгуват електрическа енергия по този начин на пазарен сегмент „В рамките на деня“ на БНЕБ.  

Вижте успешната история за използването на API oт EVN Трейдинг в България:
https://youtu.be/xAUF-zQoCkk