Нов брой на информационния бюлетин на Комитета на номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ)

В своето шесто издание информационният бюлетин отправя поглед към основните събития от последните месеци на изминалата 2022 г., сред които е цялостната интеграция на единния пазар „В рамките на деня“ с присъединяването на Гърция и Словакия. Представена е и информация за проведени срещи с участието на представители на Комитета на НОПЕ и публикуваните документи във връзка с предложенията на НОПЕ за изменение на Методиките за хармонизирани максимални и минимални клирингови цени и обявеното на 4 януари 2023 г. обществено обсъждане относно предлаганите продукти на единния пазар „Ден напред“.

Информационният бюлетин е достъпен на интернет страницата на Комитета на НОПЕ.