БНЕБ (Ден напред): Резултатите на пазарен сегмент Ден напред с ден на доставка 16.01.2023 г. са налични на уеб страницата на БНЕБ

Клиринговите цени и търгуваните обеми за ден на доставка 16.01.2023 г. са публикувани на уеб страницата на БНЕБ.