Публикация на пазарното обединение „Ден напред“ (SDAC): Мерки на ниво SDAC при недостатъчно предлагане

Пазарното обединение „Ден напред“ публикува документ, представящ мерки, прилагани на ниво SDAC с цел избягване на екстремни цени. Целият документ е достъпен на следния линк.