БНЕБ ще организира пазар на гаранции за произход

В извънреден брой на Държавен вестник (брой 11 от 02.02.2023г.) беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗЕ), който регламентира задължението на притежателя на лицензия за организиране на борсов пазар за електрическа енергия да организира борсов пазар на гаранции за произход.

„С оглед на нарастващия стремеж на европейските компании към постигане на нисковъглероден отпечатък, гаранциите за произход се превръщат в популярен инструмент за насърчаване на производството и потреблението на ВЕИ енергия, като същевременно гарантират произхода й.“, каза Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ.

Към момента БНЕБ е единственият лицензиран борсов оператор на електрическа енергия в страната, и в този смисъл може да гарантира сключените сделки и да създаде нов пазарен сегмент в съответствие с международните стандарти. БНЕБ вече предприе стъпки към имплементиране на платформа за търговия на новия продукт. Създаването на обективен, прозрачен и ефективно функциониращ пазар на гаранции за произход  е  една от приоритетните цели на БНЕБ за настоящата година