Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ за ден на доставка 05.02.2023 г. Изтъргуваното количество е 100 120,50 MWh, със средна мощност 4 171,69 MW.