НОПЕ представиха своите виждания във връзка с обществена консултация на ЕК относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в ЕС

На 23 януари 2023г. Европейската комисия (ЕК) започна обществена консултация относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в Европейския съюз с цел по-добра защита на потребителите от прекомерната нестабилност на цените, подпомагане на достъпа им до сигурна енергия от чисти източници и осигуряване на по-голяма устойчивост на пазара.

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) приветстват консултацията и амбицията за по-нататъшно развитие на пазара на електроенергия в ЕС. НОПЕ събраха отговори на отворените въпроси и на 13 февруари 2023г. подадоха отговор на консултацията.

Отговорът на НОПЕ e достъпен тук.

Подробна информация относно консултацията можете да откриете на следния линк:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_324