Предстоящи Великденски празници – фактуриране и разплащане

Уважаеми търговски участници,

Във връзка с по-големия брой почивни дни по време на предстоящите Великденски празници (14-17 април), бихме желали да ви информираме, че ще се приложи временна промяна в графика на фактуриране и разплащане, в съответствие с таблицата по-долу.

С настоящото бихме желали и да ви напомним, че съгласно чл. 231 от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия наличното обезпечение на търговските участници, възнамеряващи да реализират покупки на положителни цени и/или продажби на отрицателни цени, трябва да е по-голямо от общото задължение към оператора, както и че наличното обезпечение трябва да е по-голямо или равно на нетното генерирано задължение към оператора във всеки момент. В тази връзка апелираме за своевременни действия от ваша страна, в случай на необходимост от актуализация на размера на наличното обезпечение.