Нов брой на информационния бюлетин на Комитета на номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ)

Седмото издание на бюлетина се фокусира върху основните събития от първото тримесечие на 2023г. В рамките на изданието e отразено активното участие на НОПЕ в консултативния процес на инициираната от ЕК реформа на пазара на електроенергия, както и всички срещи, публикации и решения в посочения период, сред които решението на ACER относно предложенията по Методиките за хармонизирани максимални и минимални клирингови цени и резултатите от общественото обсъждане на предлаганите продукти на пазарното обединение „Ден напред“.

Информационният бюлетин е достъпен на интернет страницата Комитета на НОПЕ тук.