БНЕБ (Ден напред): Коректни стойности в публикуваните данни на уебсайта на БНЕБ на пазарен сегмент Ден напред


Липсващите стойности на Българо-Румънска граница за търговията на пазарен сегмент Ден напред за ден на доставка 19.04.2023 г., публикувани на уебсайта на БНЕБ, вече са налични.