Липсващи стойности в публикуваните данни за Пазарни обединения- резултати (DAM)


Поради технически проблем не са публикувани трансграничните капацитети на Българо-Румънската граница на уебсайта на БНЕБ за ден на доставка 19.05.2023 г.