Комитетът на НОПЕ стартира своя официален LinkedIn профил

Комитетът на Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) обявява стартирането на своя официален LinkedIn профил.

Като  колективен орган, улесняващ сътрудничеството между операторите на енергийните пазари, Комитетът НОПЕ поддържа открит диалог с ключовите заинтересовани страни като европейските институции, регулаторите, операторите на преносни системи и участниците на пазара.

LinkedIn профилът на НОПЕ ще предоставя новини за текущи инициативи, актуални публикации и планирани дейности на Комитета. Основната цел е споделяне на възгледи и насърчаване на общ подход за справяне с предизвикателствата, пред които е изправен енергийният пазар днес. Последвайте LinkedIn профила на Комитета на НОПЕ тук: https://www.linkedin.com/company/nemo-committee/