БНЕБ (В рамките на деня): Прекъсване на интерконектори ESO-ADMIE


Поради технически причини капацитети през интерконекторите между българския преносен оператор ESO и гръцкия преносен оператор ADMIE, които са част от SIDC/XBID обединението, няма да бъдат предоставяни.