Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „В рамките на деня“ през април 2023 г.

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „В рамките на деня“ за месец април 2023 г. – 194 634,2 MWh. През април също така пазарът „В рамките на деня“ на БНЕБ отбеляза 5 години реална работа като регистрираните търговски участници на сегмента са 87. Общото изтъргувано количество от старта на пазарния сегмент до края на април е 4 692 704,1 MWh.