БНЕБ (Ден напред): Допълнително закъснение в публикуването на резултатите от пазарното обединение Ден напред

Информираме ви, че публикуването на резултатите от пазарното обединение Ден напред на сайта ще се забави допълнително. Резултатите са налични в електронната система за търговия.