Предстояща трета среща на Консултативната група на пазарните обединения

Трета среща на Консултативната група на пазарните обединения (Market Coupling Consultative Group (MCCG)), в която вземат участие експерти от НОПЕ и ОПС, както и други заинтересовани страни, ще се проведе онлайн на 19 юни 2023г. Темите, които ще бъдат обсъждани, са свързани с оперативната работа и развитието на пазарното обединение „Ден напред“ (SDAC) и пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC). Подробна програма и линк за регистрация са достъпни тук.