Публикации на пазарното обединение „Ден напред“ (SDAC): Неединно ценообразуване и ветроенергийни паркове в морето

Пазарното обединение „Ден напред“ публикува два обяснителни документа, съставени в резултат от проучвания върху потенциалния ефект на неединното ценообразуване (Non-Uniform Pricing (NUP)) и ветроенергийните паркове в морето (offshore wind) като част от възможните посоки за развитие на алгоритъма за свързване на пазарите. Двата документа са достъпни на сайта на Комитета на НОПЕ в секция Публикации.