НОПЕ променят прага, който през април и май активира втора тръжна процедура

Поради настоящите пазарни обстоятелства, по-конкретно в Нидерландия, Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ), опериращи пазарното обединение „Ден напред“, решиха да променят по-ниския праг, който активира втората тръжна процедура от -150 евро/мВтч  на – 500 евро/мВтч.

Целта на промяната е да се поддържа сигурността на работата като се избягва регулярното активиране на втори търг в най-засегнатите страни,  което спестява оперативни ресурси и би могло да застраши сесията по свързване на пазарите, увеличавайки риска от обявяване на пълно разделяне на пазарите.

Промяната ще се въведе от 15 юни (първи ден на търговия) с дата на доставка 16 юни, с изключение на Чехия, където промяната ще се осъществи от 22 юни , четвъртък, с ден на доставка 23ти юни.

Процедурата за обявяване на втори търг се задейства при достигане на определени ценови н ва по време на търга на пазар “Ден напред” , за да даде възможност на пазарните участници да променят офертите си, когато ценовите нива са по-високи/по-ниски от обичайното.

Промяната на прага до -500 евро/мВтч засяга следните държави:

– Австрия
– Белгия
– Хърватия
– Чехия
– Естония
– Франция
– Германия
– Унгария
– Ирландия и Северна Ирландия
– Латвия
– Литва
– Португалия
– Румъния
– Словения
– Испания
– Нидерландия

Държавите, които не са изрично упоменати в настоящото съобщение, не са засегнати от промяната.