БНЕБ (Ден напред): Коректни стойности в публикуваните данни на уебсайта на БНЕБ на пазарен сегмент Ден напред


Статистическите данни от търговията на пазарен сегмент Ден напред за ден на доставка 19.06.2023 г., публикувани на уебсайта на БНЕБ, вече са публикувани коректни.